O klubu

Spoštovani prijatelji smučanja!

Smučanje še vedno ostaja naš nacionalni ponos. V Sloveniji letno smuča več kot tristo tisoč Slovencev. Smučanje se danes vedno bolj oddaljuje od tradicionalnega športa kot oblike rekreacije. Dobiva bolj kompleksen pomen, postaja način preživljanja prostega časa v okviru družine, prijateljev, kolegov in znancev.

Tudi v zagorski občini je smučanje ena izmed priljubljenih športnih aktivnosti, še posebej zaradi dejavnosti, ki jih organizira Smučarski klub Zagorje. V Alpski sekciji si že vrsto let prizadevamo, da bi svoje znanje prenesli na vse tiste, ki so željni smučarskega znanja. V prvi vrsti so to otroci, za katere organiziramo smučarske tečaje in jih vključimo v Alpsko šolo. S pravilno vzgojo, treningi in športnim življenjem se otroci skozi šport kalijo za življenje.

V vsaki novi sezoni nas čakajo številni izzivi pri uresničevanju zastavljenih ciljev. Predvsem zagotavljanje materialnih sredstev za doseganje teh ciljev pa je vedno omejevalo realizacijo vseh načrtovanih programov, zato bi na tem mestu želeli k sodelovanju povabiti vse donatorje, ki želijo del donatorskih sredstev nameniti Alpski sekciji in ji s tem omogočiti, da bo tudi v novi sezoni z dobrimi rezultati svojih tekmovalcev promovirala ime kluba, občine in Vas donatorjev.

imagesSmučarski klub Zagorje – Alpska sekcija
p.p. 80
1410 Zagorje ob Savi

skzagorje@gmail.com /  +386 41 550 883

ID za DDV: SI33481270

 TRR Alpske sekcije odprt pri DH d.d.       SI56 6100 0001 1000 729